Lepojamies!

     

Pateicamies par dalību olimpiādē arī sestklasniekam Eliasam Jānim Priedītim.