Skolotāji brīvdienās mācās

 
Skolēnu pavasara brīvdienas skolotāji izmanto, lai mācītos. Trešdien mūsu kolektīvs devās uz Limbažiem, kur norisinājās pedagogu starpreģionālā konference “Vērtēšana”.
Konferenci organizēja Limbažu Valsts ģimnāzija kopā ar Iecavas vidusskolu. Tajā piedalījās vairāk nekā 400 pedagogu no visas Latvijas.
Rīta cēlienā pulcējāmies Limbažu kultūras namā, lai ieklausītos nozares profesionāļos, kuri skaidroja, kā vērtēšana veido attiecības un motivāciju mācīties (Inga Pāvula) un, kādas ir izmaiņas vērtēšanas pieejā (Pāvels Pestovs).

Dienas otrajà pusē devāmies uz Limbažu Valsts ģimnāziju, kur piedalījāmies dažādās darbnīcās par vērtēšanu, ko vadīja Latvijas Universitātes eksperti un kolēģi no Iecavas un Limbažiem.
 
Bet ceturtdien kopā ar Mārupes Valsts ģimnāzijas direktores vietnieci, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektori Andželu Sokolovu apguvām, kā veiksmīgāk veidot pārbaudes darbus, mācību stundas, pielietojot dažādus didaktiskos modeļus.