Sestās klases skolēni ciemojas kafejnīcā “Mieriņš”

 
Sociālo zinību un vēstures stundā 6.a un 6.b klase devās uz kafejnīcu “Mieriņš”.
Viesošanās mērķis bija izzināt, kā uzņēmumā top biznesa plāni. Sarunā ar sestklasniekiem iesaistījās ēdināšanas un izmitināšanas uzņēmuma vadītāja Baiba Siktāre.
Paldies saimniecei par stāstiem, ekskursiju un cienastu!

Mācību stundās skolēni radīja arī savas biznesa idejas, piedāvājot redzējumu par to, kādus pakalpojumus un preču ražošanu piedāvāt vietējā tirgū.