Putnu modināšanas svētki

 
Viena no interesantākajām un savdabīgākajām lībiešu tautas tradīcijām ir putnu modināšana.
Lībieši, tāpat kā daudzas citas tautas, ticēja, ka putni rudenī neaizlido prom, bet ziemu pavada upes dibenā, jūras krastā vai kādā citā slēptuvē. Pavasarī tie jāmodina, lai ceļas augšā.
Putnu modināšana ar dažādām aktivitàtēm notika arī mūsu skolas pagalmà un mācību stundās klasēs.
Pateicamies par sadarbību Alojas Dienas centram, Alojas Novadpètniecības centra vadītājai Līgai Moderniecei, visiem sākumskolas skolotàjiem un Inesei Mētriņai.