Marts ir matemātikas konkursu mēnesis

 
Marts ir matemātikas konkursu mēnesis. Šogad mūsu skolas skolēni tajos ļoti aktīvi piedalījās.
Ar mērķi veicināt skolènu līdzdalību dažādos konkursos, lai atbalstītu viņu virzību uz izcilību, sadarbojoties matemātikas skolotājiem un klašu audzinātājiem, skolēni ņēma dalību matemātiskās domāšanas konkursos un olimpiādēs.
Pirmo reizi Alojas Ausekļa vidusskola piedalījās Starptautiskajā matemātikas konkursā “Pangea 2024”. Konkurss notika 2 kārtās. Starp 1.klašu dalībniekiem 3. vietu guva Hugo Možvillo (skolotāja Inese Bite).

Paldies par piedalīšanos :
1.klase – Paulai Možvillo, Miķelim Škarstam (skolotāja Inese Strazdiņa).
2.a klase – Hugo Lācim (skolotāja Inga Zariņa).
6.b klase – Eliasam Jānim Priedītim (skolotāja Laila Riba).
7.klase – Edvardam Pētersonam, Sīmanim Siliņam un Markusam Jurašam. Markusam 5.vieta 7.klašu grupā (Skolotāja Laila Riba).
Jau vairākus gadus mūsu skolèni piedalàs starptautiskā matemātiskās domàšanas konkursā “Ķengurs”. Šogad tajà piedalījās 31 dalībnieks no 2. – 9.klasei. Rezultāti būs zināmi aprīlī.
Arī Limbažu novada 2. posma matemātikas olimpiādē mūsu skolēni guva izcilus panàkumus – Markusam Jurašam 7.klašu grupā 2.vieta, Mārtiņam Siktāram 6.klašu grupā 3.vieta, Mārtiņam Ulmim 8.klases skolēnu vidū 2.vieta.
Paldies skolotājām – Ingai Zariņai, Kristīnei Pētersonei, Aijai Kalnmačai, Lāsmai Volksonei un vairāku pasākuma organizatorei skolotājai Lailai Ribai, kuras iniciatīva un aktīva rīcība ļāva pasākumiem notikt.