Sākumskolas skolēni piedalās konkursos un olimpiādēs

 
Ik pavasari savu varēšanu, zināšanas un prasmes novada mèrogā apliecina sākumskolas skolēni.
Limbažos tikās novada 2. klases skolēni, lai piedalītos erudīcijas konkursà.
Mūsu skolu pārstāvēja Annija Meire, Hugo Làcis no 2.a klases un Nikola Apiņa, Artūrs Celmiņš no 2.b klases. 

Latviešu valodas olimpiādē tikās trešklasnieki, kuri demonstrēja dzimtās valodas zināšanas.
Mūsu skolu Limbažos pàrstàvèja Estere Romanovska no 3.a klases un Adīna Apanaseviča no 3.b klases.
Estere mājās pàrveda Atzinības rakstu.
Trešklasniekiem vēl plānota arī matemàtikas olimpiāde. Turēsim īkšķus par mūsu Oskaru Pētersonu no 3.a un Mareku Grosmani no 3.b.
Paldies sākumskolas skolotàjām: Lāsmai Volksonei, Kristīnei Pētersonei,  Aijai Kalnmačai, Ingai  Zariņai.