Lepojamies!

 
Veicinot bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratni un pašizpausmes mākslu, attīstot un pilnveidojot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, ik gadu aicinām skolēnus piedalīties Skatuves runas konkursā.
9. aprīlī izcilākie runātāji tikās Vidzemes mēroga konkursa 2.kārtà, kas pulcēja vairāk nekà 60 jauno talantu no visas Vidzemes.

Alojas Ausekļa vidusskolas vārdu tautās nesa 7. klases skolnieks Sīmanis Siliņš, 3.a klases skolniece Estere Romanovska un 3.b klases skolniece Marta Emīlija Šubrovska.
Visi trīs ieguvuši I pakāpes diplomu no Valsts Izglītības satura centra.