Skaļās lasīšanas sacensības

 
Limbažos aizvadītas Skaļās lasīšanas sacensības.
Mūsu skolēni, Melisa Gūtmane  un Artūrs Rjabinovs, atgriezušies ar pateicībām un pieredzi, kas noderēs citās publiskās uzstāšanās reizē.