Paldies svētki

 
4. maijā plkst.18 skolā notiks PALDIES SVĒTKI, lai svinīgā atmosfērā
  • suminātu skolēnus, kuri neatlaidīgi tiekušies uz izcilību mācībās un sabiedriskajās aktivitātēs,
  • godinātu skolēnu ģimenes par rūpēm un gādību, atbalstot bērnus ceļā uz viņu sasniegumiem,
  • cildināsim mūsu skolotājus par ieguldījumu darbā ar skolēniem, pateiksimies skolas labvēļiem par atbalstu ceļā uz mūsu mērķiem.