Skolēnu grupas mobilitāte Portugālē

No 25.septembra līdz 1.oktobrim Alojas Ausekļa vidusskolas 5 skolēni kopā ar 2  pedagogiem devās mobilitātē uz Moimenta da Beiras vidusskolu Portugālē. Mērķis iepazīt partnerskolas skolēnu ikdienu, mācību procesu, uzzināt, kādas ārpusstundu aktiviātes skolā notiek. 

lasīt vairāk...

Mācību darba organizācija 19. un 20.septembrī

19. un 20. septembrī Alojas Ausekļa vidusskolā mācības tiek organizētas attālināti, attīstot skolēna pašvadītas mācīšanās prasmes.

Mācību uzdevumi katrai klašu grupai pieejami skolvadības portālā www.eklase.lv

Klātienes mācības atsākam 21.septembrī.

 

1.septembrī skolā piestās Zinību kuģis

1.septembrī plkst.10 Alojas Ausekļa vidusskolā piestās Zinību kuģis.

Plkst.9.50 skolēni pulcējas pie Sarkanās skolas;

Plkst.10 Zinību dienas svinīgais pasākums skvērā starp skolas ēkām (lietus gadījumā sporta hallē);

Plkst.10.30 vecāku kopsapulce/klases stundas skolēniem;

Plkst.11.00 vecāku kopsapulces.

Skolēnu autobusu saraksts 1.septembrim pieejams šeit: saraksts

Ikdienai no 2.septembra: saraksts

lasīt vairāk...

Adaptācijas dienas pirmās klases skolēniem

Jau laikus domājam, kā pirmklasniekiem palīdzēt iejusties mūsu kuplajā skolas kolektīvā, tādēļ 24. un 25. augustā plkst.10 gaidīsim visus pirmklasniekus, lai sadraudzētos, aplūkotu skolu un iepazītos ar skolotājiem, atbalsta personālu un skolas direktori.
Šobrīd mācībām 1.klasē pieteikti jau 34 skolēni. Esam patiesi lepni un pateicīgi vecākiem, kuri savu bērnu izglītošanai izvēlējās tieši mūsu skolu.
 
Uzņemšana joprojām turpinās ne tikai 1.klasē, bet arī pārējās.
 
Nāc mācīties pie mums – Alojas Ausekļa vidusskolā!
 

lasīt vairāk...