Skolas piedāvājums topošajiem vidusskolēniem

Skolas piedāvājums topošajiem vidusskolēniem

Alojas Ausekļa vidusskola 2022./2023.m.g. topošajiem vidusskolēniem piedāvā 3 mācību priekšmetu kursu komplektus un vairākus izvēles mācību priekšmetus. 

1.variants

pamatkursa priekšmeti vispārīgā vai optimālā līmenī + angļu valoda, ģeogrāfija un dizains un tehnoloģijas padziļinātā līmenī + projekta darba izstrāde. Papildu skolēns var izvēlēties apgūt mācību priekšmetus no piedāvātajiem izvēles kursiem.

lasīt vairāk...

Žetona vakarā saņemti žetoni un doti spēka vārdi

Žetona vakarā saņemti žetoni un doti spēka vārdi

Jau gadu desmitiem gadā ir diena- Žetonu vakars – svētki ar ierastām tradīcijām: abiturientu žetonu saņemšanu, spēkavārdiem eksāmenos un tradicionālo klases priekšnesumu.

8.aprīlis- 65. Žetonu vakars- diena, kas bija īpaša Alojas Ausekļa vidusskolas 12. klases audzēkņiem un viņu klases audzinātājai, vecākiem, skolotājiem un viesiem.

lasīt vairāk...

Laimīgās dienas

Laimīgās dienas

25., 26. aprīlī, 2. un 5. maijā skola rīko Laimīgās dienas. Tās ir dienas, kurās skolēniem tiek dota papildu iespēja nokārtot pārbaudes darbus, kuros dažādu iemeslu dēļ nav iegūts vērtējums vai vēlas vērtējumu uzlabot.

Pierakstīšanās Laimīgajām dienām jau sākusies! To var izdarīt skolā pie 1. stāva dežuranta.

lasīt vairāk...

Aizvadīta interesanta Tematiskā nedēļa

Aizvadīta interesanta Tematiskā nedēļa

Lai ikdienu skolā padarītu interesantāku, aizvadītajā nedēļā skolā norisinājās Tematiskā nedēļa. Katra nedēļas dienai bija cita tematika, kurai skolēni ar īpašu interesi arī gatavojās.

Pirmdien skolā ieradāmies ar interesantām somām, atstājot māj;ās ikdienas skolas somu. Īpašas somas bija sagādājušas 1.a klases skolnieces Dārta, Loreta un Estere, 1.b klases skolniece Adīna, otrklasniece Adrija, 4.a klases skolnieces Gabriela un Ieva, 4. b klases skolnieks Markuss, 5.klases skolniece Anete, devīklasniece Kitija un divpadsmitie – Andreass, Roberts un Kristīne.

lasīt vairāk...

12.klase gatavojas Žetona vakaram

12.klase gatavojas Žetona vakaram

18. martā plkst.18 Alojas ausekļa vidusskolā 12. klases skolēni un klases audzinātāja kopā ar saviem tuvākajiem, skolotājiem un draugiem atzīmēs Žetona vakaru. Žetona vakars ir tradīcija, kas skolās notiek jau gadu desmitiem. Žetona saņemšanas svētkos vidusskolas beidzēji saņem īpašu skolas piederības zīmi, kas nākotnē allaž atgādinās par skolas laiku Alojas Ausekļa vidusskolā. Svētku vakarā gaidām divpadsmito sagatavota teātra izrāde, uzrunas un svinīgs žetona pasniegšanas brīdis.

lasīt vairāk...

Absolventu sarunu klubiņā viesojas mūziķis Gatis Gaugers

Absolventu sarunu klubiņā viesojas mūziķis Gatis Gaugers
Alojas Ausekļa vidusskolas absolventu sarunu klubiņš atsāk darbību. 19.janvārī notika saruna ar mūziķi Gati Gaugeru.  Dzirdējām nelielu dzīves stāstu, par laiku, kas pavadīts Alojā, Alojas Ausekļa vidusskolā. Uzzinājām par divu alojiešu kopprojektu – Laura Dzelzīša dzejas deklamēšana apvienojumā ar lasīt vairāk...

Ar sacensībām brīvā dabā atceras Barikāžu notikumu gadadienu

Ar sacensībām brīvā dabā atceras Barikāžu notikumu gadadienu
 
19. janvāri klašu komandas piedalījās jaunsargu organizētajās sacensībās par godu Barikāžu laika gadadienai.
Četros kontrolpunktos komandām bija jāveic dažādi uzdevumi – jāatbild uz jautājumiem par Barikāžu laika notikumiem, nācās iekurt ugunskuru un vārīt tēju, bija jāsniedz pirmā palīdzība cietušajam, bet nobeigumā jāveic komandu vienojošs uzdevums.
 

lasīt vairāk...

Pašvaldības atbalsts palīdz virzīties uz mērķi – nodrošināt apmeklētājus ar ērtiem un moderniem krēsliem

Biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” piedalījās pašvaldības izsludinātajā nevalstisko organizāciju projektu konkursā,  kurā guva finansiālu atbalstu saliekamo krēslu iegādei Alojas Ausekļa vidusskolā.

Vidusskolas sporta halle ir ietilpīga un ļoti pateicīga dažādu pasākumu rīkošanas vieta. Tajā vēl pirms pandēmijas notika lasīt vairāk...

Aktualitātes projektā “Latvijas Skolas soma”

Aktualitātes projektā “Latvijas Skolas soma”
Noslēdzies 2021./2022.m.g. 1.semestris. Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni šajā laikā paguvuši baudīt kultūras jomas piedāvājumu tiešsaistē – multiplikācijas filmas, mākslas filmas, koncertlekcijas.
 
1.-4.klašu skolèni noskatījās animācijas filmas “Cūkas laime”, ”Meźa sargi” un “Jāņtārpiņš”. Visas filmiņas par tēmām-atkritumu savākšana, vides tīrība, lasīt vairāk...

Skolēni gatavo un sūta piparkūkas bijušajiem skolotājiem

Smaržo, smaržo, kas pa visu skolu smaržo. Mūsu skola Ziemassvētku nedèļā smaržoja pèc piparkūkām. Visas klases cepa un greznoja piparkūkas, lai tās aizceļotu pie mūsu bijušajiem pedagogiem.
Skaistās, pašu darinātās kārbās saliktas piparkūkas tās ceļos pie Māras Ozolas, Birutas Frošas, lasīt vairāk...