Interešu izglītība

Interešu izglītības pulciņi 2023./2024. m.g.

Interešu izglītības pulciņu nodarbības laiki šeit

 

Skaties šeit:    Interešu izglītības nodarbību saraksts 2022./2023.m.g.


ZBR Jaunie reindžeri – Aloja  Apraksts lasāms šeit

1.-5.klašu koris

Alojas Ausekļa vidusskolas (AAV) 1.-5.klašu korī dzied 36 koristi. Koris apgūst daudzveidīgu un interesantu repertuāru. Koris ir uzstājies skolas nozīmīgākajos koncertos un pasākumos: 7.novembris – Mārtiņdiena 1.-4.klasei, dziesmas, rotaļas; 15.novembris – Latvijas 101.dzimšanas dienai veltīts koncerts AAV; 19.decembris – 1.-5.klašu Ziemassvētku koncerts Alojas k/n.

2019./2020.mācību gada 2.semestrī koris aktīvi gatavojas starpnovadu koru konkursam, kas notiks  27.martā Limbažu BJC un Alojas novada bērnu un jauniešu svētkiem, kas notiks 9.maijā.

1.-12.klašu zēnu vokālais ansamblis

1.-12.klašu zēnu vokālajā ansamblī  darbojas 18 muzikāli, radoši un dzīvespriecīgi puiši. Jau pagājušajā mācību gadā izveidojās 2 sastāvi: 1.-5.klašu zēni un 7.-12.klašu zēni.  2019./2020. mācību gadā 1.-.5.klašu grupā dzied 7 puiši un 7.-12.klašu grupā- 11. Ir izveidota instrumentālā grupa “Satin Revolver”: ģitāristi Rūdolfs Roļskijs, Rūdolfs Āboltiņš, Andreass Meļņičenko. Puiši paši spēlē dziesmu pavadījumus. Uzstājamies nozīmīgākajos AAV, Alojas pilsētas un novada pasākumos.

Koncerti un pasākumi: 11.novembris – Lāčplēša dienas 100.gadadienas atceres pasākums pie K.Zāles Brīvības pieminekļa Alojā; 15.novembris – Latvijas 101.dzimšanas dienai veltīts koncerts Alojas Ausekļa vidusskolā; 19.decembris – Ziemassvētku eglītes koncerts 1.-5.klasei; 20.decembris – Ziemassvētku koncerts 6.-12.klasei; 1.februāris – Koncerts “Alojas pilsētai 28! Paldies no sirds!” Alojas kultūras namā.

Ceļā ar velosipēdu. Ceļu satiksmes noteikumi

Skolā katru mācību gada 2.semestrī darbojas interešu izglītības pulciņš “Ceļā ar velosipēdu. Ceļa satiksmes noteikumi”. Pulciņu apmeklē skolēni, kuri jau sasnieguši vai tuvākajā laikā saniegs 10 gadu vecumu. 

Pulciņa mērķis – apgūt nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes, lai kārtotu CSDD rīkoto eksāmenu, iegūtu velosipēda vadītāja apliecību.

No 2018.gada skola piedalās projektā “Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā”.

No 2015.gada sadarbībā ar sākumskolas metodiskās grupas vadītāju 4. klašu skolēniem rīkojam pasākumu “Mazais velosipēdists mācās un izdara”. Skolēni rāda savas teorētiskās zināšanas ceļu satiksmes drošības jautājumos, praktiski veic dažādus uzdevumus, rādot iemaņas braukt ar velosipēdu, pārvarot dažādus šķēršļus.

Robotika

Skolā robotikas nodarbības notiek vienu reizi divās nedēļās. Tās notiek sadarbībā ar Robotikas skolu “ROBO HUB”. Bērni mācās divās vecumu grupās no 1.līdz 2. klases un no 3. līdz 5. klases. Ar skolēniem strādā 2 robotikas skolas pasniedzēji. Nodarbības ilgums 60-80 min. Bērni strādā pāros ar vienu robotikas konstruktoru un vienu Apple planšetdatoru. Mazie bērni 1.-2. klase būvē robotus, izmantojot Lego Education WeDo 2.0 robotikas komplektus, bet lielie bērni 3.-5. klase darbā izmanto Lego Mindstorms EV3. Šie roboti tiek plaši pielietoti robotikas sacensībās visā pasaulē. Nodarbību tēmas ir unikālas un neatkārtojas.

*Robotikas skola ROBO HUB ir Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes Valsts dienestā reģistrēta izglītības iestāde, kuras darbības pamatā ir robotikas apmācība bērniem vecumā no 3-12 gadiem pēc Lego Education izstrādātas mācību programmas.

ROBO HUB spēļu formā sniedz zināšanas par tehniku un tās darbības pamatprincipiem. Modelējot un konstruējot, bērns iemācās loģiski un radoši domāt. Programmēšanas pamatzināšanas sniedz pārliecību par spējām risināt problēmas bez pieaugušo palīdzības kā nodarbībās, tā sadzīvē.

 

Tautas deju kolektīvi “Resgalīši” – 1.-2.klašu grupa un 3.-6.klašu grupa

Ikviens dejotājs „Resgalīšos” var iegūt jaunus draugu, izkopt savu stāju, dejā rast prieku, pilnveidot prasmi dejot, uztvert mūzikas raksturu, izkopt kustību mākslu, sajust daudzveidīgo ritma pasauli, un atklāt sevī dejas burvību. Ar dejotājiem strādā pieredzējusī tautas deju kolektīvu vadītāja Maija Drozda.

No fotogrāfijas līdz datorgrafikai

Dzīvojam datortehnikas laikmetā un šobrīd jaunieši aizraujas ar digitālo ierīču lietošanu. Datorgrafika ir viena no iespējām kā jaunieši var attīstīt savas datortehniskās zināšanas un prasmes ar pozitīvu un jēgpilnu rezultātu.

Lai veicinātu jauniešu iekļaušanos darba tirgū un dotu viņiem papildus iemaņas – piedāvājam Datorgrafikas pulciņa programmu. Nodarbībās tiks veicinātas bērnu un jauniešu prasmes, attīstītas iemaņas un radīta interese par datorgrafikas amatu kā profesionālās karjeras izvēles iespēju. Paralēli praktiskajām nodarbībām jaunieši papildinās zināšanas mākslas vēsturē, foto attīstības vēsturē, apgūs vizuālās mākslas kompozīcijas pamatus un to sasaisti ar mūsdienu datorgrafiku.