Izglītības programmas

31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (Licences nr. V-9151)

31011111 Pamatizglītības programma (Licencēšanas ID V_3509)

21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (Licencēšanas ID V_3510)

31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma (Licencēšanas ID V_3511)

Skolas akreditācijas termiņš 13.04.2021. – 12.04.2027. (AI_32)