Kontakti

!!!Atbildīgās personas direktores atvaļinājuma laikā no 2021.gada 5.jūlija līdz 13.augustam (darba laiks plkst.9-15):

05.07. – 16.07. Ineta Lopenova, t.25664166

19.07.-30.07. Liāna Lilenblate-Sipko, t.29336547

02.08. – 13.08. Iveta Čečiņa, t.64031359


 

Alojas Ausekļa vidusskola

Adrese: Ausekļa iela 1, Alojas, Alojas novads, LV-4064

Saziņai: alojas.vsk@aloja.lv, 64031359 (lietvede)

Direktore: Ina Šternfelde, t.26433308,  ina.sternfelde@aloja.lv

Direktora vietniece izglītības jomā: Inatra Vaļicka, t.25917424, inatra67@inbox.lv

Direktora vietniece audzināšanas jomā: Ineta Lopenova, t.25664166, inetalopenova@inbox.lv


Rekvizīti: 

Alojas novada dome

Alojas Ausekļa vidusskola

Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Reģ.nr.LV90000060032

“Swedbank” AS, HABALV22

Konts: LV12HABA0551026085817