Līderis manī

 

 

Mūžizglītības un kultūras institūts „Vitae” darba efektivitātes paaugstināšanai  ir noslēdzis līgumu ar starptautisku uzņēmumu Franklin CoveyEducation par tiesībām Latvijā no 2017. gada īstenot pārmaiņu procesu izglītībā “Līderis manī”®, kura pamatā ir personiskās līderības koncepts un personalizācijas kā pašvadītas mācīšanās procesa pieejas īstenošana izglītībā.

Līderis manī programmas pamatā ir 7 paradumu maiņas principi, kuri savā darbībā ir pierādījusi sevi kā ilgtspējīgu un efektīvu rīku sociālās un emocionālās audzināšanas jomā. 

Programmas “Līderis manī” principi ir iekļauti sākot no vadības līmeņa, līdz skolas mācību programmām, administrācijas darbā, pedagogu lomā, skolēnos un visā apkārtējā sabiedrībā. Tas ļauj pilnvērtīgi un veselumā veidot sadarbības attiecības, kopjot atbildību, laipnību un līderības prasmes.

Pasaulē vairāk nekā 29 000 skolu ieviesušas programmu Līderis manī, tagad arī  Alojas Ausekļa  vidusskola. Programma balstās uz doktora Stīvena Koveja 7 ļoti efektīvu cilvēku ieradumiem.

Līderis ir cilvēks, kurš pats spēj un prot vadīt sevi, savas emocijas un savu dzīvi. Lai skolēns varētu iemācīties izvirzīt, sasniegt un izvērtēt savus mērķus dzīvē, izglītības iestādē ir nepieciešams pedagoģisko pārmaiņu kopums, kura realizēšanā iesaistīti gan skolēni un skolotāji, gan arī vecāki.

Kas ir “Līderis manī”®?

 • Starptautisks skolu tīkls, kurš veicina personīgo līderību kā resursu, instrumentu un procesu, lai attīstītu augstu katra indivīda pašapziņu un kopēju sabiedrības labklājību 21.gadsimtā.
 • Pasaules kustība izglītībā, kura balstās uz piecām kopējām pārliecībām:
  • Katrs var būt līderis.
  • Katram piemīt izcilība kādā jomā jeb viņa ģenialitāte.
  • Pārmaiņas sākas ar mani.
  • Skolotāji atbalsta skolēnus, lai viņi paši var vadīt savu mācīšanos.
  • Ir svarīgi attīstīt visas piecas personības jomas – intelektuālo, fizisko, emocionālo, garīgo un sociālo.
 • Starptautiska kopīgas mācīšanās iniciatīva, kura sākās līdz ar tās dibinātāja Stīvena Koveja visu laiku veiksmīgāko apmācības programmu “7 ļoti veiksmīgu cilvēku paradumi” un kuru īsteno Franklin Covey, Top20 pasaules kompānija līderības izglītības jomā.