Mācību darba organizācija

Valsts pārbaudes darbu komisijas (2021.g.) lasīt šeit