Mācību sasniegumi

Noslēdzot 2023./2024. m.g. 1. mācību semestri, pateicamies skolēniem par labi un teicami paveikto darbu gan mācībās, gan citās aktivitātēs skolā.

Skolēna vārds, uzvārds Klase Pateicība
Gabriela Dukule 1. Par centību, neatlaidību un uzdrīkstēšanos
Paula Možvillo 1. Par centību, neatlaidību un uzdrīkstēšanos
Miķelis Škarsts 1. Par centību, neatlaidību un uzdrīkstēšanos
Hugo Možvillo 1. Par centību un atbildīgu attieksmi pret skolēna pienākumiem
Keita Onofrijčuka 1. Par centīgu un atbildīgu attieksmi pret skolēna pienākumiem
Hugo Lācis 2. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā
Katrīne Elbrete 2. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā
Annija Meire 2. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā
Olafs Denis 2. Par noteikumu ievērošanu, augstu atbildības sajūtu un iesaisti mācību procesā
Kevins Mārtiņš Prikulis 2. Par noteikumu ievērošanu, augstu atbildības sajūtu un iesaisti mācību procesā
Roberts Teteris 2. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā
Markuss Ozols 2. Par noteikumu ievērošanu, augstu atbildības sajūtu un iesaisti mācību procesā
Mārtiņš Pēkšēns 2. Par noteikumu ievērošanu, augstu atbildības sajūtu un iesaisti mācību procesā
Estere Romanovska 3. Par centīgu ,mērķtiegu ,atbildīgu attieksmi mācību darbā un ārpusstundu aktivitātēs
Dārta Možvillo 3. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā
Kārlis Čečiņs 3. Par radoša un estētiska noformējuma veidošanu dažādos svētkos
Alekss Neretins 3. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā
Oskars Pētersons 3. Par atbildīgu un mērķtiecīgu mācību darbu
Sanija ozoliņa 3. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā
Marta Gadišķe 3. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā
Mareks Grosmanis 3. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā
Megija Možvillo 3. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā
Marta Emīlija Šubrovska 3. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā
Linda Veinberga 3. Par atbildīgu, pacietīgu un mīlestības pilnu attieksmi pret suņiem servisā “Būsi vesels”
Gunārs Jānis Upīte 4. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā sporta stundās.
Tomass Martinsons 4. Par dalību Limbažu novada angļu valodas olimpiādē (iegūta atzinība)
Artūrs Rjabinovs 5. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā sporta stundās
Rūdis Grasbergs 5. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā sporta stundās.
Amanda Timma 5. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā sporta stundās.
Markuss Onofrijčuks 5. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā sporta stundās.
Amanda Timma 5. Par atbildīgu, pacietīgu un mīlestības pilnu attieksmi pret suņiem servisā “Būsi vesels”
Artūrs Rjabinovs 5. Par atbildīgu ,pacietīgu un mīlestības pilnu attieksmi pret suņiem servisā “Būsi vesels”
Melisa Gūtmane 5. Par dalību Limbažu novada angļu valodas olimpiādē, centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā.
Reinis Lūsis 5. Par dalību Limbažu novada angļu valodas olimpiādē, atbildīgu, centīgu attieksmi pret mācību procesu
5.klase 5. Par aktīvu iesaisti vietējās kopienas pasākumos.
Mārtiņš Siktārs 6. Par dalību Limbažu novada angļu valodas olimpiādē (Atzinība), centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā.
Miķelis Siktārs 6. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā sporta stundās.
Linards Zariņš 6. Par augsto motivāciju gatavojoties sacensībām!
Džastins Neretins 6. Par augsto motivāciju gatavojoties sacensībām!
Eliass Jānis Priedītis 6. par Alojas Ausekļa vidusskolas popularizēšanu Latvijas mērogā, gūstot panākumus Valsts prezidenta rīkotajā runas konkursā un iegūto 1.vietu 5.-6.klašu grupā; par dalību Limbažu novada angļu valodas olimpiādē
Rūsiņš Sondars 6. Par radošumu, pieklājību, centību un cieņpilnu attieksmi skolā
Ralfs Dukulis 6. Par augsto motivāciju gatavojoties sacensībām!
Roberts Brods 6. Par muzikalitāti, nopietnu pieeju, rādot piemēru klasei, gatavojoties Ziemassvētku koncertam
Alīna Rumjanceva 6. Par palīdzību skolas dekorēšanā
Linda Rozenberga 6. Par palīdzību skolas dekorēšanā
Bruno Grunte 6. sekmju kāpums angļu valodā, attieksmi pret mācībām, personības izaugsmi
Alise Ungure 7. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā sporta stundās.
Sabīne Andersone 7. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā sporta stundās.
Sīmanis Siliņš 7. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā sporta stundās. Par centību un nopietnu attieksmi mācībās, par aktīvu iesaistīšanos vietējās kopienas pasākumos
Reinis Grasbergs 7. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā sporta stundās.
7.klase 7. Visas klases dalību prezidenta runas konkursā
Par iesaistīšanos Ziemassvētku pasākuma organizēšanā senioriem
Markuss Jurašs 7. Par dalību novada angļu valodas olimpiādē (iegūta 3.vieta), Par centību un nopietnu attieksmi mācībās
Mārtiņš Ulmis 8. Par centību un neatlaidību un godprātīgu attieksmi pret mācību darbu, dalību Limbažu novada angļu valodas olimpiādē.
Kristiāna Būda 8. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā
Amanda Kuģe 8. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā
Estere Kate Frīdenfelde 8. Par dalību Limbažu novada angļu valodas olimpiādē.
Enija Bernharde 9. Par nopietnu attieksmi pret mācībām, dalība vietējās kopienas pasākumos, dalība Valsts prezidenta runas konkursā
Estere Bitmane 9. Par nopietnu attieksmi pret mācībām
Liene Beatrise Puidīte 9. Par lego komplektu dāvinājumu skolai
Rauls Kivulāns 9. Par 1. vietu Limbažu novada angļu valodas olimpiādē, dalību valsts olimpiādē
Rūdolfs Irmejs 9. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā
Meinards Mazulis 9. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā
Evelīna Dukule 9. Par centību un pozitīvu attieksmi sporta stundu un treniņu procesā
Rūta Šternfelde 9. Par centību un pozitīvu attieksmi sporta stundu un treniņu procesā
Paula Meijere 9. Par centību un pozitīvu attieksmi sporta stundu un treniņu procesā
Alens Zariņš 9. Par centību, mērķtiecīgu darbu sociālo zinību stundās
Regnārs Kamalis 9. Par nopietnu attieksmi pret mācībām, dalību novada 9.klašu angļu valodas olimpiādē
Sabīne Liepiņa 9. Par nopietnu attieksmi pret mācībām
Ance Pilipāviča 9. Par nopietnu attieksmi pret mācībām
Liene Beatrise Puidīte 9. Par nopietnu attieksmi pret mācībām
Kristers Krūmiņš 9. Par centību, augstu atbildību un iesaisti mācību procesā, interešu izglītībā.
Emīls Kārlis Grīnbergs 11. Par dalība novada angļu valodas olimpiādē, Valsts prezidenta runas konkursā, iesaisti vietējās kopienas pasākumos
Amanda Paula Brode 11. Par skolas pasākumu vadīšanu, skolas dekorāciju veidošanu
Estere Endija Ustrisova 11. Par skolas pasākumu vadīšanu, fotografēšanu
Katrīnai Mercai 11. Par brīvprātīgo darbu vietējās kopienas pasākumos
Samantai Krujai 11. Par brīvprātīgo darbu vietējās kopienas pasākumos
Līgai Staģei 11. Par centību mācību darbā, aktīvu darbošanos skolas pasākumos.
11.klasei 11. Par skolas pasākumu organizēšanu un vadīšanu, kolektīvo izaugsmi
Jānis Šeikins 12. dalība Limbažu novada angļu valodas olimpiādē, Alojas pilsētas vārda popularizēšanu
Amanda Dene 12. Par atsaucību un augstu atbildības sajūtu, par brīvprātīgo darbu, par aktīvi iesaistīšanos vietējās kopienas pasākumos
Markuss Jefremovs 12. Par atsaucību un augstu atbildības sajūtu, apskaņojot skolas pasākumus, par brīvprātīgo darbu, par aktīvi iesaistīšanos vietējās kopienas pasākumos, Alojas pilsētas vārda popularizēšanu
Alise Amanda Abendrote 12. Alojas pilsētas vārda popularizēšanu
Agija Krumholce 12. Alojas pilsētas vārda popularizēšanu
Artūrs Kagainis 12. Par nopietnu attieksmi pret mācībām

LEPOJAMIES!

Valsts prezidenta kancelejas rīkotajā konkursā 5.–12. klašu skolēniem, uzvaras laurus 5.-6. klašu grupā plūcis 6.b klases skolnieks Eliass Jānis Priedīts.
Konkursā bērni un jaunieši bija aicināti iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot 18. novembra svētku uzrunu tautai. Šogad saņemts rekordliels pieteikumu skaits – 358 skolēnu uzrunas.

 

Eliasam un vēl diviem jauniešiem no Rīgas un Gaujienas būs iespēja ar savu uzrunu uzstāties Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī 18. novembrī.
Konkursā piedalījās mūsu skolas 6.b, 7., 9.a un 11. klases skolēni.