Ēnu dienā skolēnu aktivitāte ar katru gadu pieaug

Ēnu dienā skolēnu aktivitāte ar katru gadu pieaug

12. februārī visā Latvijā norisinājās Ēnu diena, kurā, sniedzot skolēniem iespēju aktīvi sekot līdzi dažādu profesiju un speciālistu darbam, kā ierasts, iesaistījās arī Alojas novada pašvaldība un citi novada uzņēmumi.

Šogad Alojas novadā dažādu profesiju pārstāvjus ēnoja 72 ēnas (no Alojas Ausekļa vidusskolas 35 skolēni), bet kopumā iesaistīto skolēnu skaits, kuri no Alojas novada devās ēnot gan citviet, gan tepat uz vietas ir krietni lielāks. Portālā enudiena.lv tika piedāvātas 49 vakances, paliekot 6. vietā Latvijā aiz Rīgas reģiona pilsētām un Jelgavas, Daugavpils, Preiļu un Liepājas novadiem.

lasīt vairāk...

Uzņēmēju konsultatīvā padome uzsāk sadarbību ar skolām

Uzņēmēju konsultatīvā padome uzsāk sadarbību ar skolām

Septembrī tika ievēlēts jauns uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs. Vienā no pirmajām jaunās padomes sēdēm tika noteikti divi galvenie virzieni, kuros padome varētu darboties. Viens virziens- Alojas novada nekustamo īpašumu apzināšana un pārdodamo un izīrējamo īpašumu popularizēšana, otrs virziens – uzņēmēju sadarbība ar skolām, veicinot skolēnu zināšanas par Alojas novada uzņēmumiem un profesijām tajos.

lasīt vairāk...

Ar biedrības un uzņēmēju atbalstu skolēni tiek pie jauniem skatuves tērpiem

Ar biedrības un uzņēmēju atbalstu skolēni tiek pie jauniem skatuves tērpiem

1.februārī Alojas kultūras namā ar skanīgu koncertu atzīmēja Alojas pilsētas 28.dzimšanas dienu. 

Ik gadu šajā koncertā alojieši turpina tradīciju – sumināt vietējos ļaudis par labajiem darbiem. Alojas kultūras namā tika saņemti 26 pieteikumi, lai sacītu paldies. Koncertā sirsnīgi sveica labos cilvēkus, dāvinot liepziedu smaržas sveci ar pateicības rakstu.

Par nenovērtējamu ieguldījumu, idejām un līdzdalību skolas vides uzlabošanā Alojas Ausekļa vidusskolas kolektīvs pateicās Inetai Miezītei no biedrības “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”.

lasīt vairāk...

Būvdarbi Alojas Ausekļa vidusskolā lēnām tuvojas finišam

Būvdarbi Alojas Ausekļa vidusskolā lēnām tuvojas finišam

Sakarā ar izrādīto interesi par Alojas Ausekļa vidusskolas būvdarbu gaitu un bažām par objekta tehnisko stāvokli, Alojas novada dome sniedz informāciju par pašreizējo situāciju un norisēm minētajā objektā.

Kā zināms, skolas ēka eksplikācijā ir no 1957. gadā, iepriekš nopietni iekšējie lasīt vairāk...

Kopīgā balsojumā izvēlētas trīs svarīgākās skolas vērtības

Kopīgā balsojumā izvēlētas trīs svarīgākās skolas vērtības

Skolas vērtību sistēmu, un līdz ar to arī skolēna personību, veido visi skolai piederīgie – skolēni, skolotāji, administrācija, skolas personāls, vecāki un vietējā kopiena.

Lai noskaidrotu vērtības, uz kurām būtu jābalstās ikdienas mācību procesā Alojas Ausekļa vidusskolā, lūdzām ikvienu piedalīties lasīt vairāk...

Aicinām skolēnu vecākus uz sapulci par jaunā mācību satura ieviešanu

Aicinām skolēnu vecākus uz sapulci par jaunā mācību satura ieviešanu

19.februārī plkst.18 Alojas Ausekļa vidusskolā gaidīsim skolēnu vecākus uz sapulci.

Sapulces tēma “Pārmaiņas izglītībā, ieviešot jauno mācību saturu, skolēnam nepieciešamais vecāku atbalsts jauna mācību satura apgūšanai”.

Viesosies lektore Sanita ZvejaSkola 2030 pedagogu profesionālās pilnveides eksperte, pilotskolu kuratore, Mārupes lasīt vairāk...

Nobalso par Alojas Ausekļa vidusskolas vērtībām!

Nobalso par Alojas Ausekļa vidusskolas vērtībām!

Izglītības mērķis ir iedot skolēniem ne tikai dziļas un paliekošas zināšanas dažādās mācību jomās, bet arī ieaudzināt tādas īpašības, ko vēlamies redzēt skolas beidzējā.

Atbildīgas, radošas un lietpratīgas personības izaugsme balstās uz pamatvērtībām – dzīvību, dabu, cilvēka cieņu, brīvību, ģimeni, lasīt vairāk...

Diskutē par remigrējošo bērnu iekļaušanu Latvijas skolu vidē

10.janvārī mūsu skolā ar lekciju viesojās Latviešu valodas aģentūras metodiķe Ērika Pičukāne. Lektore tikās ar novada skolu pedagogiem un citiem interesentiem, lai stāstītu par remigrācijas jautājumiem un to, kā Latvijas skolās iekļaut bērnus ar dažādu ārvalstu mācīšanās pieredzi.

Alojas ausekļa vidusskolā mācās pieci bērni, kuri kopā ar ģimenēm nesen atgriezušies Latvijā pēc uzturēšanās Lielbritānijā. Skolā novērots, ka skolēnu latviešu valodas prasme ir atšķirīga. Līdz ar to, tas apgrūtina arī citu mācību priekšmetu apguvi.

lasīt vairāk...

Barikāžu laika atceres pasākums

Barikāžu laika atceres pasākums

20. janvārī visā Latvijā atcerējās 1991.gada janvāra notikumus, kas risinājās Rīgā, lai sargātu stratēģiski svarīgākos valsts objektus no iebrucējiem. 1991. gada janvāris iezīmē Latvijas atmodas un brīvības ceļa sākumu.

Alojas Ausekļa vidusskolas 6. un 11.klase kopā ar Alojas jaunsargu vienību organizēja pasākumu, kas veltīts šim notikumam. 

Katra klase no kartona kastes veidoja simbolisku betona bloku, ko rotāja barikāžu laika dalībnieku vārdi un uzvārdi. Pasākuma dienā no “betona blokiem” veidojām simbolisku barikāžu sienu. Apskatei bija izlikta Barikāžu dalībnieka piemiņas zīme un apliecība. 

lasīt vairāk...

Skolotāji piedalījās vispārējās vidējās izglītības satura plānošanā

Skolotāji piedalījās vispārējās vidējās izglītības satura plānošanā

Vispārējās vidējās izglītības pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses, spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolās vai profesionālajai darbībai.

Saskaņā ar 2019.gada septembrī valdībā pieņemto vispārējās izglītības standartu, kas stāsies spēkā pakāpeniski no 2020.gada 1.septembra, skolēniem būs iespēja nozīmīgi lasīt vairāk...