Pasākumu plāns

Pasākumu plāns 2019./2020.m.g. I semestris Pasākumu plāns 2019./2020.mg. II semestris
Publikācijas Publikācijas
  • https://www.aavsk.lv/2019/12/30/1-semestri-skola-nosledza-ar-zemassvetku-koncertiem/
  • https://www.aavsk.lv/2019/11/20/skola-pirmoreiz-iesaistijas-akcija-eiropas-medus-brokastis/
  • https://www.aavsk.lv/2019/11/20/skola-atzimeta-latvijas-101-gadskarta/
  • https://www.aavsk.lv/2019/11/07/aizvadits-tresais-jura-aruma-pieminas-kauss/
  • https://www.aavsk.lv/2019/11/01/sarikota-rudens-darzenu-izstade/
  • https://www.aavsk.lv/2020/01/23/barikazu-laika-atceres-pasakums/
  • https://www.aavsk.lv/2020/01/22/svetki-pirmklasniekiem-alojas-ausekla-vidusskola/