Pedagogi

Pedagogs

Mācību priekšmets

Laila Riba

matemātika

Zinta Ādamsone

angļu valoda, pedagoga palīgs

Līga Aumeistare

ķīmija, bioloģija

Aivars Auseklis

pedagoga palīgs

Aīda Balga

matemātika, pedagoga palīgs

Maija Bašena

pedagoga palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotājs

Linda Bēce

dizains un tehnoloģijas, datorika, interešu izglītības skolotājs

Vija Brente

matemātika

Imants Dalka

sports

Maija Drozda

interešu izglītības skolotājs

Irēna Graviņa

sociālais pedagogs

Aija Kalnmača

sākumskolas skolotājs, pagarinātās dienas grupas skolotājs

Ilze Kapmale

matemātika

Līga Kokina

sākumskolas skolotājs, latviešu valoda un literatūra

Inga Konrāde

sports

Juris Krastiņš

sports

Alda Ķēniņa

ģeogrāfija, dabaszinības

Liāna Lilenblate-Sipko

sociālās zinības, bibliotekārs

Ineta Lopenova

latviešu valoda un literatūra, direktora v. audzināšanas jomā

Sarmīte Mangulsone

fizika, matemātika, inženierzinības

Līga Moderniece

Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinātnes

Aiva Nemme

krievu valoda, bibliotekārs, pedagoga palīgs

Anita Roļskija

mūzika, interešu izglītības skolotājs

Sarmīte Rozīte

matemātika, pedagoga palīgs, angļu valoda

Smaidīte Rudzīte

krievu valoda, latviešu valoda un literatūra

Sarmīte Saukuma

izglītības psihologs

Inese Strazdiņa

sākumskolas skolotājs, pagarinātās dienas grupas skolotājs

Iveta Strazdiņa

logopēds

Ina Šternfelde

direktors, speciālais pedagogs

Vineta Tiltiņa

angļu valoda, vācu valoda

Inatra Vaļicka

direktora vietniece izglītības jomā, vizuālā māksla

Dace Vilne

komerczinības, ekonomika

Monta Grāvelsiņa

vizuālā māksla

Inese Viļumsone

pedagoga palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotājs

Ilona Vītola

latviešu valoda un literatūra, teātra māksla

Lāsma Volksone

sākumskolas skolotājs, dizains un tehnoloģijas, pagarinātās dienas grupas skolotājs, interešu izglītības skolotājs