Pedagogi

Pedagogs

Mācību priekšmets

Linda Abendrote

informātika

Zinta Ādamsone

angļu valoda, pedagoga palīgs

Juris Alps

ķīmija, fizika

Aivars Auseklis

pedagoga palīgs

Aīda Balga

matemātika, pedagoga palīgs

Maija Bašena

pedagoga palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotājs

Linda Bēce

vizuālā māksla, informātika, interešu izglītības skolotājs

Vija Brente

matemātika

Daiga Čable

mājturība un tehnoloģijas

Iveta Čečiņa

pedagoga palīgs

Imants Dalka

sports, mājturība un tehnoloģijas

Maija Drozda

interešu izglītības skolotājs

Irēna Graviņa

sociālais pedagogs

Guna Grigorjeva

ķīmija

Aija Kalnmača

sākumskolas skolotājs, pagarinātās dienas grupas skolotājs

Ilze Kapmale

matemātika

Līga Kokina

sākumskolas skolotājs, latviešu valoda un literatūra

Inga Konrāde

sports

Juris Krastiņš

sports

Alda Ķēniņa

ģeogrāfija, dabaszinības, bioloģija

Liāna Lilenblate-Sipko

sociālās zinības, laborants, interešu izglītības skolotājs

Ineta Lopenova

latviešu valoda un literatūra, direktora v. audzināšanas jomā

Sarmīte Mangulsone

matemātika, fizika

Līga Moderniece

sociālās zinības, vēsture

Aiva Nemme

krievu valoda, bibliotekārs, pedagoga palīgs

Anita Roļskija

mūzika, interešu izglītības skolotājs

Sarmīte Rozīte

sākumskolas skolotājs, pedagoga palīgs, angļu valoda

Smaidīte Rudzīte

krievu valoda, latviešu valoda un literatūra

Sarmīte Saukuma

izglītības psihologs

Inese Strazdiņa

sākumskolas skolotājs, pagarinātās dienas grupas skolotājs

Iveta Strazdiņa

logopēds

Ina Šternfelde

direktors, speciālais pedagogs

Vineta Tiltiņa

angļu valoda, vācu valoda

Inatra Vaļicka

direktora vietniece izglītības jomā, vizuālā māksla

Dace Vilne

komerczinības, ekonomika

Daila Viļumsone

bioloģija

Inese Viļumsone

pedagoga palīgs, pagarinātās dienas grupas skolotājs

Ilona Vītola

latviešu valoda un literatūra

Lāsma Volksone

sākumskolas skolotājs, sociālās zinības, pagarinātās dienas grupas skolotājs