Jautrā noskaņā aizvadīti Mārtiņi

Jautrā noskaņā aizvadīti Mārtiņi
Aizvadītajā nedēļā jaunāko klašu skolēni atzīmēja Mārtiņdienu. Skolēni svētkiem bija nopietni gatavojušies. Par to liecināja pašu gatavotās galvas maskas, sarūpētais cienasts, apgūtās dziesmas un rotaļas.
Zināšanas par Mārtiņiem skolēni demonstrēja, piedaloties interaktīvajā spēlè Kahoot, kas skolēnos raisīja neviltotu sajūsmu.