Alojas Ausekļa vidusskola aicina darbā datorikas/ informātikas skolotāju

Alojas Ausekļa vidusskola aicina darbā datorikas/ informātikas skolotāju

Alojas Ausekļa vidusskola aicina darbā datorikas/informātikas skolotāju (uz nenoteiktu laiku, 1 slodze, bruto mēnešalga no 790 EUR).

Galvenie amata pienākumi:
• īstenot pamatizglītības programmu atbilstoši Valsts izglītības standartam;
• kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām;
• nodrošināt kvalitatīvu izglītošanās procesu;
• veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
• veidot pozitīvu saskarsmi ar izglītojamiem, vecākiem/aizbildņiem, skolas pedagogiem, darbiniekiem;

lasīt vairāk...