Jautrā noskaņā aizvadīti Mārtiņi

Jautrā noskaņā aizvadīti Mārtiņi
Aizvadītajā nedēļā jaunāko klašu skolēni atzīmēja Mārtiņdienu. Skolēni svētkiem bija nopietni gatavojušies. Par to liecināja pašu gatavotās galvas maskas, sarūpētais cienasts, apgūtās dziesmas un rotaļas.
Zināšanas par Mārtiņiem skolēni demonstrēja, piedaloties interaktīvajā spēlè Kahoot, kas skolēnos raisīja neviltotu sajūsmu.

Skolā raženi nosvinēta Mārtiņdiena

Skolā raženi nosvinēta Mārtiņdiena

9. novembrī skolā atzīmēja Mārtiņdienu – dienu, kad visi lauku darbi padarīti un var gatavoties ziemas saulgriežu gaidīšanai.

Sākumskolas skolēni Mārtiņdienas koncertam bija rūpīgi gatavojušies, jo droši tika skandētas dziesmas, izteiksmīgi deklamētas tautasdziesmas un ticējumi. Ar prieku skolēni iesaistījās arī rotaļās. Drosmīgākie bija tērpušies maskās. Paldies tiem, kuri uzdrīkstējās ierasties maskās un joprojām tur godā latviešu tradīcijas. Jau par tradīciju kļuvusi skolas Mārtiņu un Markusu sveikšana. Šajā mācību gadā skolā ir 4 Mārtiņi un 5 Markusi.

lasīt vairāk...