Skolas piedāvājums topošajiem vidusskolēniem

Skolas piedāvājums topošajiem vidusskolēniem

Alojas Ausekļa vidusskola 2022./2023.m.g. topošajiem vidusskolēniem piedāvā 3 mācību priekšmetu kursu komplektus un vairākus izvēles mācību priekšmetus. 

1.variants

pamatkursa priekšmeti vispārīgā vai optimālā līmenī + angļu valoda, ģeogrāfija un dizains un tehnoloģijas padziļinātā līmenī + projekta darba izstrāde. Papildu skolēns var izvēlēties apgūt mācību priekšmetus no piedāvātajiem izvēles kursiem.

lasīt vairāk...