Vadība/Kontakti

Direktore: Ina Šternfelde, t.64031201, ina.sternfelde@aloja.lv

Pieņemšana: Pirmdienās plkst.15.00-18.00, piektdienās plkst.8.30-9.30


Direktores vietniece izglītības jomā: Inatra Vaļicka, t.64031108

Pieņemšana: Otrdienās plkst.8.30-9.30, ceturtdienās plkst.15.00-17.00


Direktores vietnieces audzināšanas jomā: Ineta Lopenova, t.25664166

Pieņemšana: Trešdienās plkst.10.00-12.00, ceturtdienās plkst.15.00-17.00

Administrācijas ciklogramma


 

Kontakti: 

Adrese: Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Saziņai: alojas.vsk@aloja.lv, 64031201(direktore), 64031359 (lietvede)

Rekvizīti: 

Alojas novada dome

Alojas Ausekļa vidusskola

Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Reģ.nr.LV90000060032

“Swedbank” AS, HABALV22

Konts: LV12HABA0551026085817