Vadība/Kontakti

Direktore: Ina Šternfelde, t.26433308, ina.sternfelde@limbazunovads.lv

Pieņemšana: Pirmdienās plkst.15.00-18.00, piektdienās plkst.8.30-9.30


Direktores vietniece izglītības jomā: Liāna Lilenblate-Sipko, t.29336547, liana.lilenblate.sipko@limbazunovads.lv

Pieņemšana: otrdienās plkst.9.00-10.00, ceturtdienās plkst.14.00-16.00


Direktores vietnieces audzināšanas jomā: Ineta Lopenova, t.25664166, ineta.lopenova@limbazunovads.lv

Pieņemšana: Trešdienās plkst.10.00-12.00, ceturtdienās plkst.15.00-17.00


 

Kontakti: 

Adrese: Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas novads, LV-4064

Saziņai: alojas.vsk@limbazunovads.lv, 64031359 (lietvede)

Rekvizīti: 

Alojas Ausekļa vidusskola (Reģ. Nr. 40900014968)

Ausekļa iela 1, Aloja, LV-4064

Limbažu novada pašvaldība

Rīgas ielā 16, Limbaži, LV-4001

Reģistrācijas Nr.90009114631

Konts LV12 HABA 0551 0260 85817

Swedbank AS

Pakalpojuma/preču saņēmējs:

Alojas Ausekļa vidusskola