Valsts pārbaudes darbi

Pārbaudes darbu grafiks 2022./2023. m. g.

Informācija šeit

 

Valsts pārbaudes darbi vispārējās izglītības iestādēs 2022./2023. mācību gadā

Informācija šeit