Atbalsta personāls

Vārds, uzvārds Atbalsta funkcija Diena, laiks
Sarmīte Saukuma Psihologs Pirmdiena 9.00-17.00 Piektdiena 9.00-17.00
Iveta Strazdiņa Logopēds Pirmdiena 12.30-17.00 Trešdiena 12.30-17.00 Piektdiena 12.30-17.00 (P.,O.,P. no 9.00-12.30 pirmskolas izglītības iestādē Puikulē)
Dita Štrāla Speciālais pedagogs Pirmdiena 9.00-17.00 Trešdiena 9.00-17.00
Ina Šternfelde Sociālais pedagogs Pirmdiena 13.00-17.00
Anita Zvēra Medmāsa Pirmdiena 9.00-15.00 Otrdiena 9.00-15.00 Trešdiena 9.00-15.00 Ceturtdiena 9.00-15.00 Piektdiena 9.00-15.00
Ilze Kraukle Medmāsa (pirmskolas izglītības iestādē Puikulē) Otrdiena 8.00-13.00 Ceturtdiena 8.00-13.00

Atbalsta komandas reglaments