Projekti

*Velosipēdu vadītāju izglītošana un eksaminācija skolā

*Skolai ir noslēgts līgums ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD). Piedalāmies projektā “Velosipēdu vadītāju izglītošana un eksaminācija skolā”, kurā iesaistās 4.klašu skolēni.

*“Piens un augļi skolai”

Atbalsts augļu, dārzeņu un piena iegādei izglītības iestādēm.

Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem.

Skolu programma darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan piena produktus, gan augļus un dārzeņus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā var saņemt gan pirmsskolnieki, gan 1.-9.klašu skolēni.


Skolēni turpina iesaistīties programmā “Piens un augļi skolai”

Līdz 10. septembrim Lauku atbalsta dienestā izglītības iestādes varēja pieteikties programmai “Piens un augļi skolai”. Alojas Ausekļa vidusskola saņēmusi apstiprinājumu. Līdz ar to augļu, dārzeņu un piena izdale skolā sākās 1. oktobrī, kas turpināsies līdz 31. maijam (1. – 9. klasei) un līdz 31. jūlijam (pirmsskolas grupas).

Tomēr jāatzīmē, ka produktu pieejamību visa izdales perioda laikā ietekmē produktu sezonālā pieejamība, kā arī finansējuma ierobežojums, proti, katrai izglītības iestādei tiek aprēķināta individuāla apgādes tiesību (atbalsta) aploksne, kas ir atkarīga no skolā reģistrēto bērnu skaita.

Programmas nosacījumi paredz, ka svaigus augļus (ābolus, bumbierus, dzērvenes), dārzeņus (burkānus, kāļus, kolrābjus, kāpostus, ķirbjus) vai šo produktu asorti, kā arī pasterizētu pienu bez piedevām mācību gada izdales periodā trīs reizes nedēļā bez maksas var saņemt bērni pirmsskolas izglītības iestādēs un 1.-9. klasē.

Alojas Ausekļa vidusskola programmā piedalījās arī pērn. Tāpat, saistībā ar projektu, iesaistījās dažādos konkursos.

Piens un augļi skolai mājaslapa


*SAM 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu  1 reizi mēnesī tiek organizētas Mazās mehatronikas un robotikas skoliņas nodarbības skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par mehatroniku un robotiku, lai nodrošinātu iespēju papildus zināšanu un prasmju apguvei. Nodarbības notiek Vidzemes Augstskolas telpās, izmantojot Vidzemes Augstskolas aprīkojumu. 

2 reizes mācību gadā paredzēti 5 nodarbību cikli 1.- 9.klašu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Nodarbības skola plāno nelielās grupās skolēniem ar mācīšanās traucējumiem,  apgūtās vielas nostiprināšanai, atkārtošanai, kā arī,  lai paaugstinātu skolēnu motivāciju. Nodarbībās piesaista arī vecākus.

Plānotas Lielās zinātkāres dienas 1. – 6.klašu skolēniem – dažādi eksperimenti un paraugdemonstrējumi sadarbībā ar ZINOO centru, lai nodrošinātu iespēju iepazīt pasauli caur praktisku darbošanos.

Plānota nometne bērniem ar augstiem mācību sasniegumiem “Domā, izzini, eksperimentē!”. Mēŗkgrupa 1. – 11.klašu skolēni. Plānots, ka nometnē  lielāko daļu nodarbību vada novada skolu skolotāji.

*Sporto visa klase


Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši LOK misijai – ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību.

Piedalās: izglītības iestāžu 2.,3.,4.,5. un 6.klašu skolēni.

Plašāka informācija www.sportovisaklase.lv

Ceturtās klases piedalījās stafešu sacensībās Krimuldā