Mācību darba organizācija 19. un 20.septembrī

19. un 20. septembrī Alojas Ausekļa vidusskolā mācības tiek organizētas attālināti, attīstot skolēna pašvadītas mācīšanās prasmes.

Mācību uzdevumi katrai klašu grupai pieejami skolvadības portālā www.eklase.lv

Klātienes mācības atsākam 21.septembrī.

 

Alojas Ausekļa vidusskolas pedagogi viesojas Rakverē Igaunijā

 

Programmas “Erasmus+” projektā “Kompetenču stiprināšana” 25. un 26. augustā Alojas Ausekļa vidusskolas 4 pedagogi viesojās Rakveres privātajā ģimnāzijā, lai vēl pirms jaunā mācību gada gūtu idejas un pieredzi, iepazīstoties ar to, kā igauņu kolēģi īsteno izglītības reformu.

lasīt vairāk...

1.septembrī skolā piestās Zinību kuģis

1.septembrī plkst.10 Alojas Ausekļa vidusskolā piestās Zinību kuģis.

Plkst.9.50 skolēni pulcējas pie Sarkanās skolas;

Plkst.10 Zinību dienas svinīgais pasākums skvērā starp skolas ēkām (lietus gadījumā sporta hallē);

Plkst.10.30 vecāku kopsapulce/klases stundas skolēniem;

Plkst.11.00 vecāku kopsapulces.

Skolēnu autobusu saraksts 1.septembrim pieejams šeit: saraksts

Ikdienai no 2.septembra: saraksts

lasīt vairāk...

Adaptācijas dienas pirmās klases skolēniem

Jau laikus domājam, kā pirmklasniekiem palīdzēt iejusties mūsu kuplajā skolas kolektīvā, tādēļ 24. un 25. augustā plkst.10 gaidīsim visus pirmklasniekus, lai sadraudzētos, aplūkotu skolu un iepazītos ar skolotājiem, atbalsta personālu un skolas direktori.
Šobrīd mācībām 1.klasē pieteikti jau 34 skolēni. Esam patiesi lepni un pateicīgi vecākiem, kuri savu bērnu izglītošanai izvēlējās tieši mūsu skolu.
 
Uzņemšana joprojām turpinās ne tikai 1.klasē, bet arī pārējās.
 
Nāc mācīties pie mums – Alojas Ausekļa vidusskolā!
 

lasīt vairāk...

Skolas piedāvājums topošajiem vidusskolēniem

Skolas piedāvājums topošajiem vidusskolēniem

Alojas Ausekļa vidusskola 2022./2023.m.g. topošajiem vidusskolēniem piedāvā 3 mācību priekšmetu kursu komplektus un vairākus izvēles mācību priekšmetus. 

1.variants

pamatkursa priekšmeti vispārīgā vai optimālā līmenī + angļu valoda, ģeogrāfija un dizains un tehnoloģijas padziļinātā līmenī + projekta darba izstrāde. Papildu skolēns var izvēlēties apgūt mācību priekšmetus no piedāvātajiem izvēles kursiem.

lasīt vairāk...

Žetona vakarā saņemti žetoni un doti spēka vārdi

Žetona vakarā saņemti žetoni un doti spēka vārdi

Jau gadu desmitiem gadā ir diena- Žetonu vakars – svētki ar ierastām tradīcijām: abiturientu žetonu saņemšanu, spēkavārdiem eksāmenos un tradicionālo klases priekšnesumu.

8.aprīlis- 65. Žetonu vakars- diena, kas bija īpaša Alojas Ausekļa vidusskolas 12. klases audzēkņiem un viņu klases audzinātājai, vecākiem, skolotājiem un viesiem.

lasīt vairāk...