Uzņemšana

Hei, topošais pirmklasniek!!!

 
Gaidīsim tevi un tavus vecākus pie mums, Alojas Ausekļa vidusskolā, 8. vai 9. jūnijā plkst.10 – 12 vai plkst.16-18 (datumu un laiku izvēlas katrs pats), lai tiktos ar skolotājām un aplūkotu skolu.
Vecākiem būs iespēja uzrakstīt iesniegumu par mācību uzsākšanu mūsu skolā, uzdot jautājumus skolotājām, atbalsta personālam, skolas vadībai.
UZ TIKŠANOS! Gaidīsim!
 

 

 

2022./2023. m.g. mācību priekšmetu kursu komplektu piedāvājums vidusskolas posmam.

Uzņemšana no 20.jūnija plkst.10-14 darba dienās.

E-pasts: ina.sternfelde@aloja.lv; tālrunis: 26433308 (direktore)

*skolēns izvēlas vienu no variantiem + mācību priekšmetus no izvēles piedāvājuma atbilstoši savām interesēm.