Uzņemšana

2022./2023. m.g. mācību priekšmetu kursu komplektu piedāvājums vidusskolas posmam.

Uzņemšana no 20.jūnija plkst.10-14 darba dienās.

E-pasts: ina.sternfelde@aloja.lv; tālrunis: 26433308 (direktore)

*skolēns izvēlas vienu no variantiem + mācību priekšmetus no izvēles piedāvājuma atbilstoši savām interesēm.