Uzņemšana

2020./2021. m.g. izglītības programmu piedāvājums vidusskolas posmam

E-pasts: ina.sternfelde@aloja.lv; tālrunis: 26433308 (direktore)