Uzņemšana

Nāc mācīties Alojas Ausekļa vidusskolā!

 

Tevi sagaida:

 • draudzīgi klases kolektīvi un profesionāls skolotāju kolektīvs;
 • uz sadarbību vērsta atbalsta komanda (medmāsa, psihologs, logopēds, speciālais un sociālais pedagogs);
 • atbalstoši palīgskolotāji speciālajās programmās (21015611; 21015511);
 • iespēja veidot savu mācību uzņēmumu sadarbībā ar “Junior Achievement” (4.-9.kl.);
 • papildus vispārējai izglītībai, iespēja mācīties komerczinību kursu programmā “Esi līderis” (7. – 9.kl. un 10. – 12.kl. skolēniem);
 • ikmēneša stipendijas par augstu mēneša vidējo atzīmi ( 9.-12.kl.);
 • naudas balvas par labām sekmēm, dalību konkursos un olimpiādēs;
 • no 4.klases iespēja sākt mācīties krievu valodu;
 • no 6.klases kā otro svešvalodu sākt apgūt vācu valodu;
 • brīvpusdienas (1.-12.kl.);
 • pagarinātās grupas līdz plkst. 17.00 (1.-6.kl.);
 • iespēja saņemt autovadītāja apliecību;
 • iespēja darboties jaunsardzes Alojas vienībā;
 • deju kolektīvi 1. – 2.kl. un 3. – 6.kl.; koris 1. – 4.kl.;
 • dalība programmā “Erasmus+”;
 • bezmaksas skolēnu autobuss maršrutos Mērnieki-Staicele-Aloja; Vilzēni-Braslava-Aloja; Ozolmuiža-Puikule-Aloja; Mazbrieži-Aloja;
 • dalība projektā “Sporto visa klase”, “Panākumu universitāte” u.c.;
 • renovēta un labiekārtota skolas ēka;
 • interešu izglītības pulciņi sportā Alojas novada sporta skolā;

 E-pasts: ina.sternfelde@aloja.lv; tālrunis: 26433308 (direktore)