Skolēnu pašpārvalde

Reglaments

Pašpārvaldes sastāvs Mācību gads Darba plāns Notikumi
Prezidents: Dāvis Daniēls Vildiņš

 

Aktīvisti: 7. klase Jānis Siktārs, Alise Amanda Abendrote;

8.a klase Ansis Siliņš;

8.b klaseKrista Fiļipova, Sintija Sīle;

9.klase Rūta Kaļva, Marta Madara Miksone;

10.klase Digna Bitmane, Līga Zlaugotne;

11.klase Keita Možvillo;

12.klase Amanda Saulāja, Lauma Auziņa, Andrejs Vaičuks, Samanta Zlaugotne.

2018./2019. Plāns  
  2019./2020.    

Skolēnu pašpārvaldes 2018./2019.m.g. rīkotie pasākumi: Barikāžu atceres diena, Joku diena, Valentīna diena, mācību gada noslēguma pasākums ceptuvē “Vīnkalni”. Skolēnu dome gatavoja arī dažādus informatīvus uzrakstus un simbolus, ko izvietoja skolas gaiteņos. Piedalījās pasākumos un lekcijās ar personībām.