Skolēnu pašpārvalde

2018./2019. MĀCĪBU GADĀ

PREZIDENTS:

Dāvis Daniēls Vildiņš

AKTĪVISTI:

7. klaseJānis Siktārs, Alise Amanda Abendrote

8.a klaseAnsis Siliņš

8.b klaseKrista Fiļipova, Sintija Sīle

9. klaseRūta Kaļva, Marta Madara Miksone

10. klaseDigna Bitmane, Līga Zlaugotne

11. klaseKeita Možvillo

12. klase Amanda Saulāja, Lauma Auziņa, Andrejs Vaičuks, Samanta Zlaugotne