Atbalsta personāls

Vārds, uzvārds Atbalsta funkcija Diena, laiks, tālrunis
Sarmīte Saukuma psihologs pirmdiena, ceturtdiena piektdiena 9.00-17.00
trešdiena 9.00-14.00, t.26464051
Iveta Strazdiņa logopēds pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena, piektdiena 9.00-16.00, t.26351156
Irēna Graviņa sociālais pedagogs otrdiena, ceturtdiena 8.00-16.00, trešdiena 12.00-16.00, t.28315219 (lūdzam vecākus iepriekš sazināties. Tikšanās laiku var pielāgot vecāku vajadzībām)
Anita Zvēra medmāsa pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena 9.00-15.00, t.29378926
Ina Šternfeldespeciālais pedagogsindividuālās konsultācijas

Atbalsta komandas sapulces katra mēneša ceturtdienā plkst.15-17

Atbalsta komandas reglaments