Atbalsta personāls

Vārds, uzvārds Atbalsta funkcija Diena, laiks, tālrunis
Sarmīte Saukuma psihologs pirmdiena, otrdiena, piektdiena 9.00-17.00
trešdiena 9.00-14.00, t.26464051
Iveta Strazdiņa logopēds pirmdiena, otrdiena, trešdiena, piektdiena 9.00-16.30, t.26351156
Irēna Graviņa sociālais pedagogs otrdiena, trešdiena, ceturtdiena 9.30-16.00, t.28315219 (lūdzam vecākus iepriekš sazināties. Tikšanās laiku var pielāgot vecāku vajadzībām)
Ina Šternfeldespeciālais pedagogs individuālās konsultācijas

Atbalsta komandas reglaments