Atbalsta personāls

Vārds, uzvārds Atbalsta funkcija Diena, laiks
Sarmīte Saukuma Psihologs Pirmdiena, ceturtdiena piektdiena 9.00-17.00
Iveta Strazdiņa Logopēds Pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena, piektdiena 12.30-17.00
Irēna Graviņa Sociālais pedagogs Trešdiena, ceturtdiena 8.00-15.30 (lūdzam vecākus iepriekš sazināties. Tikšanās laiku var pielāgot vecāku vajadzībām)
Anita Zvēra Medmāsa Pirmdiena 9.00-15.00 Otrdiena 9.00-15.00 Trešdiena 9.00-15.00 Ceturtdiena 9.00-15.00 Piektdiena 9.00-15.00

Atbalsta komandas sapulces katra mēneša ceturtdienā plkst.15-17

Atbalsta komandas reglaments