Projekti

*Velosipēdu vadītāju izglītošana un eksaminācija skolā

*Skolai ir noslēgts līgums ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD). Piedalāmies projektā “Velosipēdu vadītāju izglītošana un eksaminācija skolā”, kurā iesaistās 4.klašu skolēni.

*“Piens un augļi skolai”

Atbalsts augļu, dārzeņu un piena iegādei izglītības iestādēm.

Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem.

Skolu programma darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan piena produktus, gan augļus un dārzeņus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā var saņemt gan pirmsskolnieki, gan 1.-9.klašu skolēni.

Piens un augļi skolai mājaslapa

*SAM 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu  1 reizi mēnesī tiek organizētas Mazās mehatronikas un robotikas skoliņas nodarbības skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par mehatroniku un robotiku, lai nodrošinātu iespēju papildus zināšanu un prasmju apguvei. Nodarbības notiek Vidzemes Augstskolas telpās, izmantojot Vidzemes Augstskolas aprīkojumu. 

2 reizes mācību gadā paredzēti 5 nodarbību cikli 1.- 9.klašu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Nodarbības skola plāno nelielās grupās skolēniem ar mācīšanās traucējumiem,  apgūtās vielas nostiprināšanai, atkārtošanai, kā arī,  lai paaugstinātu skolēnu motivāciju. Nodarbībās piesaista arī vecākus.

Plānotas Lielās zinātkāres dienas 1. – 6.klašu skolēniem – dažādi eksperimenti un paraugdemonstrējumi sadarbībā ar ZINOO centru, lai nodrošinātu iespēju iepazīt pasauli caur praktisku darbošanos.

Plānota nometne bērniem ar augstiem mācību sasniegumiem “Domā, izzini, eksperimentē!”. Mēŗkgrupa 1. – 11.klašu skolēni. Plānots, ka nometnē  lielāko daļu nodarbību vada novada skolu skolotāji.

*Sporto visa klase


Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši LOK misijai – ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību.

Piedalās: izglītības iestāžu 2.,3.,4.,5. un 6.klašu skolēni.

Plašāka informācija www.sportovisaklase.lv