Būvdarbi Alojas Ausekļa vidusskolā lēnām tuvojas finišam

Būvdarbi Alojas Ausekļa vidusskolā lēnām tuvojas finišam

Sakarā ar izrādīto interesi par Alojas Ausekļa vidusskolas būvdarbu gaitu un bažām par objekta tehnisko stāvokli, Alojas novada dome sniedz informāciju par pašreizējo situāciju un norisēm minētajā objektā.

Kā zināms, skolas ēka eksplikācijā ir no 1957. gadā, iepriekš nopietni iekšējie lasīt vairāk...

Kopīgā balsojumā izvēlētas trīs svarīgākās skolas vērtības

Kopīgā balsojumā izvēlētas trīs svarīgākās skolas vērtības

Skolas vērtību sistēmu, un līdz ar to arī skolēna personību, veido visi skolai piederīgie – skolēni, skolotāji, administrācija, skolas personāls, vecāki un vietējā kopiena.

Lai noskaidrotu vērtības, uz kurām būtu jābalstās ikdienas mācību procesā Alojas Ausekļa vidusskolā, lūdzām ikvienu piedalīties lasīt vairāk...

Aicinām skolēnu vecākus uz sapulci par jaunā mācību satura ieviešanu

Aicinām skolēnu vecākus uz sapulci par jaunā mācību satura ieviešanu

19.februārī plkst.18 Alojas Ausekļa vidusskolā gaidīsim skolēnu vecākus uz sapulci.

Sapulces tēma “Pārmaiņas izglītībā, ieviešot jauno mācību saturu, skolēnam nepieciešamais vecāku atbalsts jauna mācību satura apgūšanai”.

Viesosies lektore Sanita ZvejaSkola 2030 pedagogu profesionālās pilnveides eksperte, pilotskolu kuratore, Mārupes lasīt vairāk...

Nobalso par Alojas Ausekļa vidusskolas vērtībām!

Nobalso par Alojas Ausekļa vidusskolas vērtībām!

Izglītības mērķis ir iedot skolēniem ne tikai dziļas un paliekošas zināšanas dažādās mācību jomās, bet arī ieaudzināt tādas īpašības, ko vēlamies redzēt skolas beidzējā.

Atbildīgas, radošas un lietpratīgas personības izaugsme balstās uz pamatvērtībām – dzīvību, dabu, cilvēka cieņu, brīvību, ģimeni, lasīt vairāk...

Diskutē par remigrējošo bērnu iekļaušanu Latvijas skolu vidē

10.janvārī mūsu skolā ar lekciju viesojās Latviešu valodas aģentūras metodiķe Ērika Pičukāne. Lektore tikās ar novada skolu pedagogiem un citiem interesentiem, lai stāstītu par remigrācijas jautājumiem un to, kā Latvijas skolās iekļaut bērnus ar dažādu ārvalstu mācīšanās pieredzi.

Alojas ausekļa vidusskolā mācās pieci bērni, kuri kopā ar ģimenēm nesen atgriezušies Latvijā pēc uzturēšanās Lielbritānijā. Skolā novērots, ka skolēnu latviešu valodas prasme ir atšķirīga. Līdz ar to, tas apgrūtina arī citu mācību priekšmetu apguvi.

lasīt vairāk...

Barikāžu laika atceres pasākums

Barikāžu laika atceres pasākums

20. janvārī visā Latvijā atcerējās 1991.gada janvāra notikumus, kas risinājās Rīgā, lai sargātu stratēģiski svarīgākos valsts objektus no iebrucējiem. 1991. gada janvāris iezīmē Latvijas atmodas un brīvības ceļa sākumu.

Alojas Ausekļa vidusskolas 6. un 11.klase kopā ar Alojas jaunsargu vienību organizēja pasākumu, kas veltīts šim notikumam. 

Katra klase no kartona kastes veidoja simbolisku betona bloku, ko rotāja barikāžu laika dalībnieku vārdi un uzvārdi. Pasākuma dienā no “betona blokiem” veidojām simbolisku barikāžu sienu. Apskatei bija izlikta Barikāžu dalībnieka piemiņas zīme un apliecība. 

lasīt vairāk...

Skolotāji piedalījās vispārējās vidējās izglītības satura plānošanā

Skolotāji piedalījās vispārējās vidējās izglītības satura plānošanā

Vispārējās vidējās izglītības pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses, spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolās vai profesionālajai darbībai.

Saskaņā ar 2019.gada septembrī valdībā pieņemto vispārējās izglītības standartu, kas stāsies spēkā pakāpeniski no 2020.gada 1.septembra, skolēniem būs iespēja nozīmīgi lasīt vairāk...

Svētki pirmklasniekiem Alojas Ausekļa vidusskolā

Svētki pirmklasniekiem Alojas Ausekļa vidusskolā

Šodienas un nākotnes skolu mēs skolotāji saredzam kā vietu, kas ļauj attīstīties bērna dabiskajām vēlmēm darīt pašam. Panākumus var nodrošināt pieaugušo māka nesteigties, nedarīt bērnu vietā, pacietīgi vērot un pēc nepieciešamības virzīt, palīdzēt. Jau šogad skolotāji cenšas mācīt skolēniem izvirzīt savai izaugsmei īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, censties tos īstenot, atceroties to, ka no kļūdām arī var mācīties.

lasīt vairāk...

Projekta “Latvijas skolas soma” janvāra aktivitātes

Projekta “Latvijas skolas soma” janvāra aktivitātes

10. janvārī Alojas Ausekļa vidusskolas Panākumu Universitātes dalībnieki devās ekskursijā.

Projektā “Latvijas Skolas soma” apmeklējām Melngalvju namu, kas priecē un sajūsmina rīdziniekus un Rīgas pilsētas viesus. Šī ir viena no krāšņākajām ēkām Rīgā, kas glabā gan unikālu vēsturisko mantojumu par leģendāro Melngalvju brālību, gan arī Rīgas vēsturi.

lasīt vairāk...

20.janvārī notiks 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums

20.janvārī notiks 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums

20. janvārī plkst.13 skolas Mazajā zālē notiks 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums. Iecerēts, ka klases piedalīsies komandu sacensībās “Ceļš uz brīvību”, sanākušos uzrunās Alojas novadpētniecības centra vadītāja Līga Moderniece, notiks sacensību uzvarētāju apbalvošana, tējas baudīšana skolas pagalmā pie stilizēta ugunskura. Tāpat pasākuma dienā tiks veidota simboliska barikāžu siena, uz kuras atspoguļos to novada cilvēku vārdus un uzvārdus, kuri piedalījušies barikādēs 1991.gadā.

lasīt vairāk...